კორპორატიული პორტალი "Bitriks24" არის პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს თანამშრომლებს და კლიენტებს ხელმისაწვდომობის სხვადასხვა ინფორმაციის მიწოდება შიდა და გარე ქსელების ორგანიზება საწარმოო საქმიანობა შესაბამისად არსებული დონის უფლებები.

კორპორატიული პორტალი "Bitriks24" არის შიდა საინფორმაციო მართვის სისტემის ფართო სპექტრი ინტეგრაციის შესაძლებლობები, განკუთვნილია ერთობლივი, ცენტრალიზებული და უსაფრთხო შენახვისა და საძიებო დოკუმენტები, მოწინავე შიდა კომუნიკაციები, ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაცია.

"Bitrix24" - ში უკვე განხორციელდა დიდი რაოდენობით მზა იდეები კომპანიის შიდა რესურსებისათვის. პროგრამა "Bitriks24" ხელს შეუწყობს თქვენს კომპანიას გუნდური მუშაობის ორგანიზებაში, სამუშაო ჯგუფების შექმნაში საკუთარი პროექტების რეალიზაციისათვის; შედეგების ერთობლივი პასუხისმგებლობის პრინციპების გამოყენება; გაზარდოს კომუნიკაციის ეფექტურობა და, შედეგად, შრომის პროდუქტიულობა!

imageimageimageimage